Nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR) in werking getreden!

,

De Code voor Duurzaamheidsreclame is opgesteld door Stichting Reclame Code op initiatief van de bvA netwerk van merkleiders en is een update van de oude Milieu Reclame Code (MRC).

De code geldt voor alle vormen van duurzaamheidsclaims, dus zowel milieuclaims (‘dit product is gemaakt van 90% gerecycled plastic) als ethische claims (‘dit product is gemaakt onder eerlijke arbeidsomstandigheden’). De oude MRC gold alleen voor milieuclaims. De hoofdregels zijn verder wel gelijk gebleven:

  • Duurzaamheidsclaims moeten aantoonbaar juist en niet misleidend zijn;
  • Duurzame ambitie tonen mag, mits de doelstelling haalbaar is en duidelijk is dat het een streven is.

Het doel van de code is extra duidelijkheid voor consumenten te verschaffen, in lijn met bestaande wetgeving en de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de Autoriteit Consument & Markt.

Scroll naar boven