Greenwashing Ryanair met CO2-compensatie

, , ,
Ryanair 's claim 'Europe's lowest emissions, lowest fares airline' is greenwashing volgens de ACM

Waar het onderzoek naar greenwashing vorig jaar nog gefocused was op de kledingindustrie en energiesector, heeft de ACM inmiddels ook de luchtvaartsector in het vizier en in het bijzonder de CO2-compensatieclaims die daar gedaan worden. Volgens de Autoriteit Consument & Markt is vliegen een sterk vervuilende manier van vervoer en mag het aanbieden van CO2-compensatie van een vlucht niet de indruk wekken dat vliegen hierdoor duurzaam is. Dit leidt al heel snel tot greenwashing. Zo blijkt ook uit de Leidraad Duurzaamheidsclaims die de ACM heeft opgesteld en waarvan een herziene versie in juni 2023 is uitgebracht.

Ryanair had die indruk wel gewekt door de ‘vlieg groener naar […]’ claim op haar website te doen. De ACM heeft Ryanair hierop aangesproken, waarna Ryanair de website (voor alle Europese landen) op drie punten heeft aangepast:

  • ‘vlieg groener naar’ is gewijzigd naar feitelijke teksten ‘compenseer je geschatte CO2 uitstoot’ en icoontjes van groene blaadjes zijn verwijderd;
  • er wordt weergegeven hoeveel CO2 wordt gecompenseerd en hoe dat wordt berekend; en
  • de CO2 compensatieprojecten en de onafhankelijke certificering daarvan zijn toegelicht

Het nut van CO2 compensatie is op dit moment een hot topic. Deze week nog verscheen ook een uitgebreid artikel in The Guardian over zogeheten Carbon offsetting. Naar verwachting zal de ACM aankomend jaar meer aandacht voor zulke compensatieclaims in de context van greenwashing hebben.

Ook is Ryanair niet de enige luchtvaartmaatschappij die onder vuur ligt. Fossielvrij NL heeft in het voorjaar van 2022 een rechtszaak tegen KLM aangespannen wegens greenwashing. Ook dat gaat o.a. over CO2-compensatie.

Scroll naar boven