About

Over Lasting Legal

Lasting Legal denkt met je mee hoe je jouw duurzame ambities en de duurzame eigenschappen van je product, dienst of bedrijf wél kan communiceren – of dat nu in een commercial, op je website of in je merk is. Want om het klimaatprobleem tegen te gaan is ook die oprecht duurzame keuze van de consument essentieel.

Om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren, focust Lasting Legal zich op alle juridische ontwikkelingen op het gebied van greenwashing / duurzaamheidsclaims, waaronder:

 • (toekomstige) (Europese) wet en regelgeving;
 • uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) en de rechter en besluiten en uitspraken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en andere bestuursorganen;
 • andere trends en ontwikkelingen (bijv. reclameverboden).

Over deze ontwikkelingen publiceert Lasting Legal regelmatig in juridische tijdschriften en andere media.

Daarnaast houdt Lasting Legal in het algemeen ontwikkelingen bij op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij duurzaamheidscongressen (NSC, Purpose Day, bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal) en juridische cursussen te volgen op het gebied van duurzaamheid (Jurist Doet Wat congres, Masterclasses Klimaat en Recht, cursus over EU Actieplan over financiering van duurzame groei, deelname Klimaattafel van Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen) of podcasts over duurzame ontwikkelingen te luisteren. Hierdoor kunnen de uitingen beter beoordeeld worden in een bredere context.

You have to practice what you preach.

Lasting Legal vindt het belangrijk om zelf ook een bewuste bedrijfsvoering te hebben. Het uitgangspunt is daarbij in de eerste plaats bewust te zijn op verbruik. Is het echt nodig een bepaald product te gebruiken? Kan het ook zonder of op een andere manier? Kan het geleend of gedeeld worden? En als het toch aangeschaft moet worden, kan het dan bijv. refurbished zijn? Als toch een nieuw product aangeschaft moet worden, pas dan wordt gekeken welke duurzame mogelijkheden er zijn waarbij het product minder belastend is voor het milieu (zoals een repareerbare Fairphone) of bijvoorbeeld nog een sociale impact heeft. 

Ook op andere punten wordt nagedacht over verbruik. Kan een bespreking ook online gevoerd worden? En zo niet, is de locatie bereikbaar met OV (dan kan onderweg nog gewerkt worden en wordt er ook nog genoeg bewogen)? Of is het handig een elektrische deelauto te huren? Ook bij de keuze voor een website (duurzamer design en groene hosting) en lunch (vega(n)) worden bewustere keuzes gemaakt. Lasting Legal streeft er naar de eigen CO2 uitstoot zo veel mogelijk te beperken en als het even kan ook andere belangrijke duurzaamheidsaspecten als bijv. biodiversiteit voor ogen te houden. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Soms is wordt – bijv. vanwege kosten of tijdswinst – toch een minder duurzame keuze gemaakt, zoals het bezoeken van een afspraak met een benzineauto. Het streven is wel om dit te beperken.

Om bovenstaande voornemens en doelen kracht bij te zetten is Lasting Legal bezig met certificering en zullen op termijn ook impactreports gepubliceerd worden, zodat daadwerkelijk aangetoond kan worden welke impact er gemaakt wordt.

Over Jellien Roelofs

Ik ben Jellien, reclamerechtjurist sinds 2010 waarvan 8 jaar als advocaat.

Ik heb Lasting Legal opgericht vanuit mijn wens om mijn juridische kennis op het gebied van reclamerecht en intellectueel eigendomsrecht in te zetten om de positieve impact van duurzame ondernemers te vergroten. Ik heb namelijk gemerkt dat de regelgeving op het gebied van duurzaamheidsclaims in communicatie, reclame en merken niet altijd zo duidelijk of makkelijk toepasbaar is als het lijkt of dat er onzekerheid bestaat over het missen van ontwikkelingen (nieuwe wetgeving of rechtspraak) op dit gebied. Met mijn juridische advies wil ik deze zorgen bij duurzame ondernemers wegnemen zodat zij hun kostbare tijd kunnen besteden aan het maken van positieve impact.

Ik deel graag mijn kennis, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen goed begrijpt welke uitingen je wel en niet over duurzaamheid mag doen. Daar worden we allemaal beter van. Daarom schrijf ik veel artikelen, post ik vaak op LinkedIn en geef ik workshops en presentaties. Wil je daarna weten welke aandachtspunten voor jouw specifieke situatie gelden of een analyse ontvangen van de uitingen die jij hebt gedaan? Dan kan je mij inschakelen voor maatwerk advies.

In het ongelukkige geval dat je met een klacht, (sanctie)besluit of juridische procedure wordt geconfronteerd, dan kan je mij ook inschakelen. Ik ben opgeleid zowel op het bestuursrecht als het civiel recht, waardoor ik duurzame ondernemers in alle soorten procedures kan bijstaan.

Naast mijn werk bij Lasting Legal ben ik ook eindredacteur van de documentatierubriek bij Mediaforum (een tijdschrift over media- en communicatierecht) en begeleid ik studenten van de Hogeschool Leiden bij het schrijven van hun scripties over duurzame aspecten van intellectueel eigendomsrecht of reclamerecht.

Als jurist ben ik als Lean Associate in de flexibele schil verbonden met Lean Lawyers in Utrecht.

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Reclamerecht (VvRr)
 • Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC)
 • Vereniging voor Milieurecht (VMR)

Opleidingen

 • Nascholing | doorlopend
 • Specialisatieopleiding | Intellectueel Eigendomsrecht en -procesrecht – SK Martensacademie
 • Beroepsopleiding | Advocatuur – Orde van Advocaten
 • Master | Informatierecht – Universiteit van Amsterdam
 • Uitwisseling | Liability and the Internet – Universiteit van Tilburg
 • Erasmus uitwisseling | Rechten – Universitat Autònoma de Barcelona
 • Bachelor | Rechtsgeleerdheid – Universiteit van Amsterdam

Media

Scroll naar boven